prev next

Misja stowarzyszenia


     Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic formalnie działa od dnia 22.06.2016, kiedy to zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednak jego początki sięgają zimy 2015/2016, gdy grupa mieszkańców podjęła działania, których celem było zorganizowanie sprzeciwu wobec planów budowy kopalni „Mariola 1” w bezpośrednim sąsiedztwie Ciężkowic i Rezerwatu "Dolina Żabnika".

Ogromne zainteresowanie i zaangażowanie bardzo wielu mieszkańców, utwierdziły nas w przekonaniu, że warto podjąć działania w celu integracji lokalnej społeczności dla zrobienia czegoś dobrego dla naszej dzielnicy.

Cieszy nas, że Ciężkowice się rozwijają, że są postrzegane jako jedna z najbardziej przyjaznych do zamieszkania dzielnic Jaworzna. Dlatego zależy nam, aby zachowały swój zielony i rekreacyjny charakter. Chcielibyśmy jednak, aby wzrost liczby mieszkańców i rosnące natężenie ruchu drogowego miały przełożenie na infrastrukturę, w szczególności na stan dróg i bezpieczeństwo na drogach.

Świadomi unikatowych obszarów przyrodniczych, życzylibyśmy sobie, aby pozostały w stanie nienaruszonym przez działalność człowieka i zachowane dla następnych pokoleń.